Den Åbne Skole handler om, at skabe samarbejdet mellem lokale idræts- og kulturforeninger, foreninger med et social sigte, erhvervslivet mm. Samarbejdet skal opleves som positivt for alle medspillere. Skolen opnår eksempelvis at eleverne får et større kendskab til det lokale foreningsliv, øget elev trivsel og dermed bedre læring. Lokal samfund og de tilhørende forening kan opleve større samhørighed, mulighed for at rekrutterer nye medlemmer, fremtidige ledere, styrkelse af det lokale ungdomsarbejde, synlighed af sine aktiviteter og meget andet. 

Her kan du læse formel fakta om Åben Skole.

 

Der gøres opmærksom på, at der, i forbindelse med benyttelse af den åbne skole side, stilles krav om visse oplysninger.

Vi indsamler derfor nødvendige oplysninger om dig, som vi har brug for i behandlingen af din tilmelding og kommunikation. Registrering, behandling og sletning af dine oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataforordningen

Såfremt du ikke ønsker, at dine data indsamles, skal du blot undlade at oprette dig.

Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02

Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund.